Fax: 0 462 325 31 76 ,  E-Mail: fenbilens@ktu.edu.tr

Anabilim Dalları
 
Öğretim Elemanları
Dersler
Açılan Dönem Dersleri
Ders Programı
Sınav Programı
Seminer Programı
Tezler

Orman Mühendisliği Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER

Telefon:377 28 03 - 28 60

E-mail:ucler@ktu.edu.tr

Web:http://enformatik.ktu.edu.tr/eakademik/1085/

Adres:
Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü 61080 Trabzon, TÜRKİYE

Telefon :+90 462 377 2856

Fax:+90 462 325 7499

Web:http://www.orman.ktu.edu.tr/om/index.html

Bölüm Hakkında :
Orman Mühendisliği Anabilim Dalı; 1982 yılından bugüne lisansüstü eğitim-öğretim ve araştırma hizmetlerini sürdürmektedir. KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Orman Mühendisliği Anabilim Dalı adı ile yüksek lisans ve doktora aşamalarında lisansüstü eğitim yapılmaktadır. Halihazırda eğitim-öğretim hizmetlerini bünyesinde barındırdığı 15 Prof., 5 Doç. ve 6 Yrd. Doç. ile sürdürmektedir. Bugün Türkiye’de 2 doktora eğitimi veren Orman Mühendisliği Anabilim Dalı’ndan biridir. Bir yandan bölümümüz kendi alt yapısına yeni öğretim elemanları yetiştirirken, bunun yanında yakın geçmişte kurulmuş olan 7 Orman Fakültesinin (Artvin, Kahramanmaraş, Çankırı, Isparta, Bartın, Kastamonu, Düzce) Yüksek Öğretim Kurumu aracılığı ile 35. madde kapsamında öğretim elemanlarını da yetiştirmektedir. Yüksek lisans programına başlayan öğrenciler, İngilizce yeterlilik sınavını başardıktan sonara ders almaya başlarlar. Ders almaya başladıkları 2. dönemden itibaren tez çalışmalarına da başlayabilirler. Her yüksek lisans öğrencisi bir seminer dersine yazılmak ve başarılı olmak zorundadır. Öğrenciler akademik danışmanlarının yönlendirmesine göre aşağıda sıralanan derslerden açılacağı duyurulanlar arasından 21 kredilik ders alırlar. Dersler ve tezin iki yıllık süre içerisinde tamamlanması gerekir. Gerektiğinde öğrenciye toplam bir yıl ek süre verilebilmektedir. Derslerini ve tezini tamamlayan öğrenci, yaptığı çalışmayı en az üç öğretim üyesinden oluşan sınav jürisi önünde sunum yaparak savunur. Öğrencinin yüksek lisansını tamamlayabilmesi için bu tez savunma sınavında başarılı olması gerekir. Aşağıda sıralanan derslerin ancak 10-15 kadarı her dönem açılmaktadır. Her dönem ve her yıl farklı dersler açılabilir. Doktora programına başlayan öğrenciler, İngilizce yeterlilik sınavını başardıktan sonara ders almaya başlarlar. Yüksek lisans programı için yukarıda sıralanan derslerden Tez, Seminer ve Proje dışında kalanlardan 18 kredilik ders alıp başarmaları gerekir. Bunlara ek olarak aşağıdaki listede verilen Seminer ve Proje derslerini de kredili olarak alabilirler. Derslerini tamamlayan doktora öğrencileri bir yeterlilik sınavına alınırlar. Yeterlilik sınavı sözlü ve yazılı iki kısımdan oluşur. Yeterlilik sınavını başaranlar 6 ay içerisinde bir tez önerisi hazırlayıp bunu sınav jürisi önünde sözlü sunum yapıp savunurlar. Tez önerisi kabul edilen öğrenci tez çalışmalarına başlar ve her altı ayda bir tez izleme komitesine bir ilerleme raporu sunar. İlerleme raporu olumlu bulunan öğrenciler tez çalışmalarını sürdürür. Tez çalışmasını tamamlayan bir öğrenci, tezini beş öğretim üyesinden oluşan sınav jürisi önünde sunum yaparak savunur. Tez savunma sınavında başarılı olan aday doktorasını başarıyla tamamlamış olur.


 FBE Anasayfa