Tel: 0 462 377 26 20 - 0 462 325 31 76 ,   Fax: 0 462 325 31 76 ,  E-Mail: fenbilens@ktu.edu.tr

Tez Arama
Öğrenci: İlker AKYÜZ
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ
Anabilim Dalı: Orman Endüstri Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: MOBİLYA SATIN ALMADA TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN PSİKOLOJİK, SOSYO-PSİKOLOJİK, SOSYSO KÜLTÜREL FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 15/6/2006
Sayfa Sayısı: 421
Tez No: dt546
Özet:

      Günümüzde aynı pazar dilimine, aynı özelliklere sahip benzer ürünleri sunan işletmeler arasında yoğun bir rekabet yaşanmaktadır. Bu rekabet ortamında kazançlarını artırmak, hatta ayakta kalabilmek, işletmelerin birbirleri ve benzer ürünleri arasında fark yaratmalarına; başka bir ifade ile pazarda rekabet üstünlüğü sağlamalarına bağlı olmaktadır. Mobilya sektöründe rakiplerin önüne geçebilmek için yeni stratejiler geliştirmek gerekmektedir. Bu strateji rakiplerden farklı olanı yapmak için oluşturulmamalıdır. Farklılaştırma çabalarına ürünü iyileştirmekten başlamak yerine tüketici ne istiyor sorusuyla başlamak stratejik açıdan çok farklı açılımlar getirecektir. Başarılı işletmeleri diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerden birisi ürün ve hizmet geliştirirken işletme çalışanlarıyla beraber, müşterilerinde görüşlerinin alınmasıdır. Ürün ve hizmet geliştirme sürecin başlangıcını, tamamen müşterinin istek ve ihtiyaçları belirlemektedir.

Pazarlama bilimi açısından; tüketici ihtiyaç, istek ve beklentilerinin değişmesi, tüketici beklentilerinin karşılamasında kullanılan teknolojinin gelişmesi ve bu süreçte uygulanan yönetim tekniklerinin farklılaşması şeklinde ifade edilebilecek olan değişim; piyasada var olan rekabetin boyutlarını genişleterek farklılaştırmıştır. İşletmeler günümüzde varlıklarını sürdürebilmek ve gelişebilmek için asgari uyum şartlarını sağlamanın da ötesinde, değişim süreci ile birlikte ortaya çıkan yeni tüketici eğilimlerini yakalamak ve farklılıklarını ortaya koyak durumundadırlar.

      Bu çalışmanın amaçları mobilya satın almada tüketici davranışlarını etkileyen psikolojik, sosyo psikolojik ve sosyo kültürel faktörler doğrultusunda araştırma evrenindeki mobilya tüketicilerinin profilini oluşturmak, satın alma karar sürecinde etkili olan faktörleri belirlemek, tüketici demografik özelliklerine göre mobilya satın alma sürecinde etkili olan faktörleri karşılaştırarak mobilya üreticilerinin nasıl bir pazarlama ve üretim stratejileri izleyebilecekleri sorusuna katkıda bulunmaktır.

Çalışma sonucunda mobilya satın alımı öncesinde, satın alımı sırasında ve satın alımı sonrasında farklı demografik özellikler ve farklı sosyal sınıf tüketiciler için tüketici satın alma sürecinde etkili olan sosyo kültürel ve sosyo psikolojik faktörlerin farklılıklar gösterdiği bulunmuştur.

      

Anahtar Kelimeler: Tüketici, Tüketici Davranışı, Mobilya, Tutum, Reklam, Marka, Aile, Sosyal Sınıf, Danışma Grupları