KTÜ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA BAŞVURUYA ESAS TEŞKİL EDEN PROGRAMLAR

A: Anabilim dalınızda yüksek lisans yapabilecek lisans programlarının adları,

B1: Anabilim dalınızda direkt doktora programınıza başvurabilecek lisans programlarının adları,

B2: Anabilim dalınızda yüksek lisans yapmışlardan doktora programınıza başvurabilecek programların listesi,

B3: Anabilim dalınız dışındaki programlarda yüksek lisans yapmışlardan doktora programınıza başvurabilecek programların listesi.

Anabilim Dalı

:

BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ

Yüksek Lisans

Doktora

A

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği

Su Ürünleri Mühendisliği

Ziraat Mühendisliği

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

Güverte

Gıda Mühendisliği

Kimya Mühendisliği

Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği

Makina Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Çevre Mühendisliği

Meteoroloji Mühendisliği

Genetik Mühendisliği

Deniz Teknolojisi Mühendisliği

Jeoloji Mühendisliği

Orman Mühendisliği

Veterinerlik

Kimya

Biyoloji

Fizik

İktisat

İşletme

B1

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği

Su Ürünleri Mühendisliği

Ziraat Mühendisliği

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

Güverte

Gıda Mühendisliği

Kimya Mühendisliği

Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği

Makina Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Çevre Mühendisliği

Meteoroloji Mühendisliği

Genetik Mühendisliği

Deniz Teknolojisi Mühendisliği

Jeoloji Mühendisliği

Orman Mühendisliği

Veterinerlik

Kimya

Biyoloji

Fizik

İktisat

İşletme

B2

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği

Su Ürünleri Mühendisliği

Ziraat Mühendisliği

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

Güverte

Gıda Mühendisliği

Kimya Mühendisliği

Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği

Makina Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Çevre Mühendisliği

Meteoroloji Mühendisliği

Genetik Mühendisliği

Deniz Teknolojisi Mühendisliği

Jeoloji Mühendisliği

Orman Mühendisliği

Veterinerlik

Kimya

Biyoloji

Fizik

İktisat

İşletme

B3

Su Ürünleri Mühendisliği

Ziraat Mühendisliği

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği

Güverte

Gıda Mühendisliği

Kimya Mühendisliği

Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği

Makina Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Çevre Mühendisliği

Meteoroloji Mühendisliği

Genetik Mühendisliği

Deniz Teknolojisi Mühendisliği

Jeoloji Mühendisliği

Orman Mühendisliği

Veterinerlik

Kimya

Biyoloji

Fizik

İktisat

İşletme

 

Anabilim Dalı

:

    BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Yüksek Lisans

Doktora

A

Bilgisayar Mühendisliği

Yazılım Mühendisliği

Elektrik Mühendisliği

Elektronik Mühendisliği

Bilgisayar Bilimleri ve Teknolojileri

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri

Bilgisayar Öğretmenliği

Matematik

Matematik Eğitimi

Endüstri Mühendisliği

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

B1

Bilgisayar Mühendisliği

B2

Bilgisayar Mühendisliği

Yazılım Mühendisliği

Elektrik Mühendisliği

Elektronik Mühendisliği

Bilgisayar Bilimleri ve Teknolojileri

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri

Bilgisayar Öğretmenliği

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Matematik

Matematik Eğitimi

Endüstri Mühendisliği

B3

Yazılım Mühendisliği

Elektrik Mühendisliği

Elektronik Mühendisliği

Kontrol Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği

Biyomedikal Mühendisliği

Matematik Mühendisliği

Bilgisayar Bilimleri ve Teknolojileri

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri

 

Anabilim Dalı

:

 BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ                                                                                                               

Yüksek Lisans

Doktora

A

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi    

Bilgisayar Mühendisliği

OFMA Matematik Eğitimi

İlköğretim Matematik Eğitimi

Elektrik Mühendisliği

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Bilgisayar-İstatistik

Matematik –Enformatik

Elektrik Elektronik Öğretmenliği

Bilgisayar Öğretmenliği

Bilgisayar ve Kontrol Sistemleri Öğretmenliği

B1

 

B2

 

B3

 

 

Anabilim Dalı

:

 BİYOLOJİ                                                                                                                     

Yüksek Lisans

Doktora

A

Biyoloji

Biyoloji Eğitimi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Veterinerlik

Eczacılık Fakültesi

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği

Su Ürünleri Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Bahçe Bitkileri

Tarla Bitkileri

Zootekni

Bitki Koruma

Kimya

Peyzaj Mimarlığı

Biyokimya

Orman Mühendisliği

Çevre Mühendisliği

Çevre Bilimleri

B1

Biyoloji

Biyoloji Eğitimi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

B2

Biyoloji

Biyoloji Eğitimi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Veterinerlik

Eczacılık Fakültesi

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği

Su Ürünleri Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Bahçe Bitkileri

Tarla Bitkileri

Zootekni

Bitki Koruma

Kimya

Peyzaj Mimarlığı

Biyokimya

Orman Mühendisliği

Çevre Mühendisliği

Çevre Bilimleri

B3

Biyoloji Eğitimi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Veterinerlik

Eczacılık

 

Anabilim Dalı

:

 ÇEVRE BİLİMLERİ                                                                                

Yüksek Lisans

Doktora

A

Çevre Bilimleri

Çevre Mühendisliği

Jeoloji Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Hidrojeoloji Mühendisliği

Makina Mühendisliği

Mimarlık

Orman Mühendisliği

Kimya

Biyoloji

Fizik

Ziraat Mühendisliği

Peyzaj Mimarlığı

Hukuk

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği

Maden Mühendisliği

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

B1

 

B2

 

B3

 

 

Anabilim Dalı

:

 DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ                                                                                                                       

Yüksek Lisans

Doktora

A

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği                                                                                                                        Güverte

Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği

Gemi İnşaatı Mühendisliği

Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği

Deniz Teknolojisi Mühendisliği

Makina Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Çevre Mühendisliği

Kimya Mühendisliği

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Harita Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

İşletme Mühendisliği

Su Ürünleri Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Deniz İşletmeciliği

Denizcilik Yönetimi

İşletme

Hukuk

Uluslararası İlişkiler

İktisat

Kimya

İstatistik

Lojistik

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Makina

Coğrafya

Uluslararası Finans

Aktüerya

Sigortacılık

Bankacılık

Uluslararası Ticaret

Sosyoloji

Psikoloji

İngiliz Dili ve Edebiyatı

İngilizce Öğretmenliği

B1

 

B2

 

B3

 

 

Anabilim Dalı

:

 ELEKTRİK -  ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

(ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ)                                                                                                                     

Yüksek Lisans

Doktora

A

 Elektrik Mühendisliği

 Elektronik Mühendisliği 

 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Telekomünikasyon Mühendisliği

Kontrol Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Fizik

Fizik Öğretmenliği

Teknik Eğitim Fakültelerinin Elektrik

Elektronik ve Bilgisayar Bölümleri

B1

Elektrik Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Kontrol Mühendisliği

B2

Elektrik Mühendisliği

Elektronik Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Telekomünikasyon Mühendisliği

Kontrol Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

B3

 

 

Anabilim Dalı

:

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

(ELEKTRONİK PROGRAMI)

Yüksek Lisans

Doktora

A

Elektrik Mühendisliği

Elektronik Mühendisliği 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Telekomünikasyon Mühendisliği

Kontrol Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Fizik

Fizik Öğretmenliği

Teknik Eğitim Fakültelerinin Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Bölümleri

B1

Elektronik Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Telekomünikasyon Mühendisliği

B2

Elektrik Mühendisliği

Elektronik Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Telekomünikasyon Mühendisliği

Kontrol Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

B3

 

 

Anabilim Dalı

:

 FİZİK

Yüksek Lisans

Doktora

A

Fizik

Fizik Mühendisliği

Fizik Eğitimi

Kimya

Matematik

Elektrik- Elektronik Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Jeofizik Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Makina Mühendisliği

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği

Malzeme Mühendisliği

Bilgisayar Öğretmenliği

B1

Fizik

Fizik Mühendisliği

Fizik Eğitimi

B2

Fizik

Fizik Mühendisliği

Fizik Eğitimi

Kimya

Jeofizik Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Makina Mühendisliği

Malzeme Mühendisliği

Bilgisayar Öğretmenliği

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği

B3

 

 

Anabilim Dalı

:

GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNALARI MÜHENDİSLİĞİ

Yüksek Lisans

Doktora

A

Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği

Gemi İnşaatı Mühendisliği

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği                                                                                                                        Güverte

Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği

Deniz Teknolojisi Mühendisliği

Makina Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Tekstil Mühendisliği

Malzeme ve Metalürji Mühendisliği

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

İşletme Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Fizik

Matematik

B1

 

B2

 

B3

 

 

Anabilim Dalı

:

  İÇ MİMARLIK

Yüksek Lisans

Doktora

A

İç Mimarlık

Mimarlık

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Grafik

Grafik Sanatları

Grafik Tasarım

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Peyzaj Mimarlığı

Orman Endüstri Mühendisliği

Sanat Tarihi

Yapı Eğitimi

Tekstil Tasarımı

Tekstil ve Moda

Moda ve Tekstil

Tekstil

Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi

Mobilya ve Dekorasyon Öğretmenliği

B1

 

B2

 

B3

 

 

Anabilim Dalı

:

 İLKÖĞRETİM

Yüksek Lisans

Doktora

A

Fizik

Kimya

Matematik

Biyoloji

İlköğretim Fen Bilgisi

İlköğretim Matematik

OFMA Matematik Eğitimi

OFMA Fizik Eğitimi

OFMA Kimya Eğitimi

OFMA Biyoloji Eğitimi

B1

Fen Bilgisi Eğitimi

İlköğretim Matematik Eğitimi

OFMA Matematik Eğitimi

B2

İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi

İlköğretim Matematik Eğitimi

OFMA Fizik Eğitimi

OFMA Kimya Eğitimi

OFMA Biyoloji Eğitimi

OFMA Matematik Eğitimi

B3

OFMA Matematik Eğitimi

OFMA Fizik Eğitimi

OFMA Kimya Eğitimi

OFMA Biyoloji Eğitimi

 

Anabilim Dalı

:

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ                                                                                                                         

Yüksek Lisans

Doktora

A

İnşaat Mühendisliği

Jeoloji Mühendisliği

Jeofizik Mühendisliği

Çevre Mühendisliği

Çevre Bilimleri

İnşaat Öğretmenliği

Mimarlık

Makina Mühendisliği

Yapı Öğretmenliği

B1

İnşaat Mühendisliği

B2

İnşaat Mühendisliği

Jeoloji Mühendisliği

Çevre Mühendisliği

Çevre Bilimleri

İnşaat Öğretmenliği

Mimarlık Bölümü

Makina Mühendisliği

Yapı Öğretmenliği

Jeofizik Mühendisliği

B3

Jeoloji Mühendisliği

Çevre Mühendisliği

Çevre Bilimleri

İnşaat Öğretmenliği

Mimarlık Bölümü

Makina Mühendisliği

Yapı Öğretmenliği

Jeofizik Mühendisliği

 

Anabilim Dalı

:

 İSTATİSTİK                                                                                                                        

Yüksek Lisans

Doktora

A

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri

Matematik

Matematik Eğitimi

İstatistik

Fizik

Fizik Eğitimi

Kimya

Kimya Eğitimi

Biyoloji

Biyoloji Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

Endüstri Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Orman Mühendisliği

Orman Endüstri Mühendisliği

Jeoloji Mühendisliği

Jeodezi Mühendisliği

Jeofizik Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Çevre Mühendisliği

Makina Mühendisliği

Ekonometri

İktisat

İşletme

Maliye

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği

Maden Mühendisliği

Sosyoloji

B1

 

B2

 

B3

 

 

Anabilim Dalı

:

 JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ                             

Yüksek Lisans

Doktora

A

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği

Şehir ve Bölge Planlama

İnşaat Mühendisliği

Orman Mühendisliği

Ziraat Mühendisliği

Peyzaj Mimarlığı

Jeoloji Mühendisliği

Jeofizik Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Matematik

B1

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği

B2

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği

Şehir ve Bölge Planlama

İnşaat Mühendisliği

Orman Mühendisliği

Ziraat Mühendisliği

Peyzaj Mimarlığı

Jeoloji Mühendisliği

Jeofizik Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Matematik

B3

 

 

Anabilim Dalı

:

 JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ                                                

Yüksek Lisans

Doktora

A

Jeofizik Mühendisliği

Jeoloji Mühendisliği

Maden Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği

Şehir ve Bölge Planlama

Fizik

Matematik

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Coğrafya

Çevre Mühendisliği

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği

B1

Jeofizik Mühendisliği

B2

Jeofizik Mühendisliği

Jeoloji Mühendisliği

Maden Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği

Şehir ve Bölge Planlama

Fizik

Matematik

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Coğrafya

Çevre Mühendisliği

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği

B3

Jeoloji Mühendisliği

 

Anabilim Dalı

:

 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ                                                                                                              

Yüksek Lisans

Doktora

A

Jeoloji Mühendisliği

Çevre Mühendisliği

Hidrojeoloji Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Jeofizik Mühendisliği

Maden Mühendisliği

Çevre Bilimleri

Deprem Mühendisliği

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği

Fizik

Kimya

Biyoloji

Coğrafya

Seramik Mühendisliği

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği

B1

Jeoloji Mühendisliği

Jeofizik Mühendisliği

Maden Mühendisliği

B2

Jeoloji Mühendisliği

Çevre Mühendisliği

Hidrojeoloji Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Jeofizik Mühendisliği

Maden Mühendisliği

Petrol ve Doğal Mühendisliği

Seramik Mühendisliği

B3

Jeofizik Mühendisliği

Maden Mühendisliği

 

Anabilim Dalı

:

  KİMYA    

Yüksek Lisans

Doktora

A

Kimya

Kimya Eğitimi

Biyokimya

Çevre Bilimleri

Su Ürünleri

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği

Kimya Mühendisliği

Fizik

Fizik Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

Fizik Mühendisliği

Eczacılık

Gıda Mühendisliği

Orman Endüstri Mühendisliği

Biyoloji

B1

Kimya

Kimya Mühendisi

Kimya Eğitimi

Çevre Bilimleri

B2

Kimya

Kimya Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

Biyokimya

Çevre Bilimleri

Su Ürünleri

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği

Kimya Mühendisliği

Fizik

Fizik Eğitimi

Fizik Mühendisliği

Biyoloji

B3

Kimya Eğitimi

Çevre Bilimleri

Kimya Mühendisliği

                              

Anabilim Dalı

:

LİF VE KÂĞIT TEKNOLOJİSİ                                                                                                 

Yüksek Lisans

Doktora

A

Endüstri Mühendisliği

Kimya

Kimya Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Orman Endüstri Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

B1

Kimya Mühendisliği

Kimya

B2

Endüstri Mühendisliği

Kimya

Kimya Mühendisliği

Lif ve Kâğıt Teknolojisi

Makine Mühendisliği

Orman Endüstri Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

B3

Kimya Mühendisliği

Kimya

 

Anabilim Dalı

:

 MADEN MÜHENDİSLİĞİ                                                                                                                        

Yüksek Lisans

Doktora

A

Maden Mühendisliği

Cevher Hazırlama Mühendisliği

Jeoloji Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Makina Mühendisliği

Çevre Mühendisliği

Çevre Bilimleri

Jeofizik Mühendisliği

Kimya Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Seramik Mühendisliği

Malzeme ve Metalürji Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği

Fizik

Kimya

Biyoloji

İşletme

İktisat

B1

Maden Mühendisliği

Cevher Hazırlama Mühendisliği

Jeoloji Mühendisliği

Çevre Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Kimya Mühendisliği

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği

B2

Maden Mühendisliği

Cevher Hazırlama Mühendisliği

Jeoloji Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Makina Mühendisliği

Çevre Mühendisliği

Çevre Bilimleri

Kimya Mühendisliği

Seramik Mühendisliği

Malzeme ve Metalürji Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Jeofizik Mühendisliği

Fizik

Kimya

İşletme

İktisat

B3

Cevher Hazırlama Mühendisliği

Jeoloji Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Çevre Mühendisliği

Kimya Mühendisliği

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği

 

Anabilim Dalı

:

  MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ                                                                                                                       

Yüksek Lisans

Doktora

A

Makina Mühendisliği

İmalat Mühendisliği

Üretim Mühendisliği

Kimya Mühendisliği

Çevre Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği

Gıda Mühendisliği

Gemi İnşaatı Mühendisliği

Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği

Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği

Uçak Mühendisliği

Malzeme ve Metalürji Mühendisliği

Maden Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Fizik Mühendisliği

Matematik Mühendisliği

Fizik

Kimya

Matematik

Makina Öğretmenliği

Makina Eğitimi

Malzeme Mühendisliği

Orman Endüstri Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Otomotiv Öğretmenliği

B1

Makina Mühendisliği

Malzeme ve Metalürji Mühendisliği

Uçak Mühendisliği

İmalat Mühendisliği

Üretim Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği

B2

Makina Mühendisliği

İmalat Mühendisliği

Üretim Mühendisliği

Kimya Mühendisliği

Çevre Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği

Gıda Mühendisliği

Gemi İnşaatı Mühendisliği

Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Müh

Uçak Mühendisliği

Malzeme ve Metalürji Mühendisliği

Maden Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Fizik Mühendisliği

Matematik Mühendisliği

Fizik Bölümü

Kimya Bölümü

Matematik Bölümü

Malzeme Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Otomotiv Öğretmenliği

Makina Öğretmenliği

Makina Eğitimi

B3

Gemi İnşaatı Mühendisliği

Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Müh

Malzeme ve Metalürji Mühendisliği

Uçak Mühendisliği

İmalat Mühendisliği

Üretim Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Malzeme Mühendisliği

 

Anabilim Dalı

:

MATEMATİK                                                                                                                      

Yüksek Lisans

Doktora

A

Matematik

Matematik Mühendisliği

İlköğretim Matematik Eğitimi

OFMA Matematik Eğitimi

Makina Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Fizik

İstatistik

B1

 Matematik

B2

Matematik

Matematik Mühendisliği

OFMA Matematik Eğitimi

İstatistik

B3

İstatistik

 

Anabilim Dalı

:

  METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ                                                                                                                       

Yüksek Lisans

Doktora

A

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Metalürji Mühendisliği

Malzeme Mühendisliği

Makina Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Uçak Mühendisliği

Tekstil Mühendisliği

İmalat Mühendisliği

Kimya Mühendisliği

Fizik Mühendisliği

Fizik

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Seramik Mühendisliği

Maden Mühendisliği

Gemi İnşaatı Mühendisliği

Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği

Cevher Hazırlama Mühendisliği

Makina Eğitimi

Metal Eğitimi

Döküm Öğretmenliği

Seramik Öğretmenliği

B1

 

B2

 

B3

 

 

Anabilim Dalı

:

 MİMARLIK

Yüksek Lisans

Doktora

A

Mimarlık

İç Mimarlık

Şehir Bölge ve Planlama

Endüstri Ürünleri Tasarımı

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Peyzaj Mimarlığı

Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarım

İnşaat Mühendisliği

B1

Mimarlık

B2

Mimarlık

İç Mimarlık

Şehir Bölge ve Planlama

Endüstri Ürünleri Tasarımı

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Peyzaj Mimarlığı

Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarım

B3

İç Mimarlık

Şehir ve Bölge Planlama

Peyzaj Mimarlığı

 

Anabilim Dalı

:

 ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ                                                                                                                    

Yüksek Lisans

Doktora

A

Orman Endüstri Mühendisliği

Orman Mühendisliği

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği  

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Sistemleri Mühendisliği

Makina Mühendisliği 

Malzeme Mühendisliği

 Kimya Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Üretim Mühendisliği

Sistem Mühendisliği

Çevre Mühendisliği

İşletme Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Mobilya ve Konstrüksiyon  

Mobilya ve Dekorasyon  

Ağaç İşleri Öğretmenliği

Kimya

Fizik

Biyoloji

Biyokimya

Peyzaj Mimarlığı

Mimarlık

İç Mimarlık

İşletme

İktisat

Ekonomi

Maliye

Ekonometri

Uluslararası İlişkiler

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İşleri

B1

Orman Endüstri Mühendisliği

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği

Mobilya ve Konstrüksiyon

Mobilya ve Konstrüksiyon  

Ağaç İşleri Öğretmenliği

B2

Orman Endüstri Mühendisliği

Orman Mühendisliği

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Endüstri Mühendisliği

Makina Mühendisliği 

Malzeme Mühendisliği

Kimya Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

İşletme Mühendisliği

Mobilya ve Konstrüksiyon

Mobilya ve Dekorasyon

Ağaç İşleri Öğretmenliği

Kimya

Biyoloji

İşletme

Ekonomi

Ekonometri

İç Mimarlık

B3

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği

Mobilya ve Konstrüksiyon  

Mobilya ve Dekorasyon  

Ağaç İşleri Öğretmenliği

Lif ve Kâğıt Teknolojisi

 

Anabilim Dalı

:

 ORMAN MÜHENDİSLİĞİ

Yüksek Lisans

Doktora

A

Orman Mühendisliği

Peyzaj Mimarlığı

Orman Endüstri Mühendisliği

Biyoloji

Çevre Mühendisliği

İşletme

İktisat

Ziraat Mühendisliği

B1

Orman Mühendisliği

Biyoloji

Peyzaj Mimarlığı

Ziraat Mühendisliği

B2

 Orman Mühendisliği

Peyzaj Mimarlığı

Orman Endüstri Mühendisliği

Biyoloji

Çevre Mühendisliği

İşletme

İktisat

Ziraat Mühendisliği

B3

Biyoloji

Peyzaj Mimarlığı

 

Anabilim Dalı

:

ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ                                                                                                                    

Yüksek Lisans

Doktora

A

Matematik Eğitimi İçin;

Matematik

Matematik Eğitimi

İlköğretim Matematik Eğitimi

BÖTEB Mezunları

Bilgisayar Mühendisliği

İstatistik ve Bilgisayar

 

Fizik Eğitimi İçin;

Fizik Eğitimi

Fizik

Fen Bilgisi Eğitimi

BÖTEB Mezunları

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

 

Kimya Eğitimi İçin;

Kimya

Kimya Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

BÖTEB Mezunları

 

Biyoloji Eğitimi için;

Biyoloji

Biyoloji Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

BÖTEB Mezunları

B1

Matematik Eğitimi için;

Matematik

Matematik Eğitimi

İlköğretim Matematik Eğitimi

BÖTEB Mezunları

Bilgisayar Mühendisliği

İstatistik ve Bilgisayar

 

Fizik Eğitimi İçin;

Fizik Eğitimi

Fizik

Fen Bilgisi Eğitimi

BÖTEB Mezunları

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

 

Kimya Eğitimi İçin;

Kimya

Kimya Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

BÖTEB Mezunları

 

Biyoloji Eğitimi için;

Biyoloji

Biyoloji Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

BÖTEB Mezunları

B2

Matematik Eğitimi için;

Matematik

Matematik Eğitimi

İlköğretim Matematik Eğitimi

BÖTEB Mezunları

Bilgisayar Mühendisliği

İstatistik ve Bilgisayar

İstatistik

 

Fizik Eğitimi İçin;

Fizik Eğitimi

Fizik

Fen Bilgisi Eğitimi

BÖTEB Mezunları

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

 

Kimya Eğitimi İçin;

Kimya

Kimya Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

BÖTEB Mezunları

 

Biyoloji Eğitimi için;

Biyoloji

Biyoloji Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

BÖTEB Mezunları

B3

Matematik Eğitimi için;

Matematik

İlköğretim Matematik Eğitimi

BÖTEB Mezunları

Bilgisayar Mühendisliği

İstatistik ve Bilgisayar

İstatistik

Fizik Eğitimi İçin;

Fen Bilgisi Eğitimi

Fizik

BÖTEB Mezunları

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

 

Kimya Eğitimi İçin;

Kimya

Fen Bilgisi Eğitimi

BÖTEB Mezunları

 

Biyoloji Eğitimi için;

Biyoloji

Fen Bilgisi Eğitimi

BÖTEB Mezunları

 

Anabilim Dalı

:

  PEYZAJ MİMARLIĞI

Yüksek Lisans

Doktora

A

Peyzaj Mimarlığı

Mimarlık

Orman Mühendisliği

Şehir ve Bölge Planlama

B1

Peyzaj Mimarlığı

B2

Peyzaj Mimarlığı

Mimarlık

Orman Mühendisliği

Şehir ve Bölge Planlama

B3

Mimarlık

Orman Mühendisliği

Şehir ve Bölge Planlama

 

Anabilim Dalı

:

  ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA                                                                                                              

Yüksek Lisans

Doktora

A

Şehir ve Bölge Planlama

Mimarlık

Peyzaj Mimarlığı

Harita Mühendisliği

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği

Siyasal Bilgiler

İnşaat Mühendisliği

İktisat

Kamu Yönetimi

Politik Bilgiler ve Kamu Yönetimi

Maliye

Ekonometri

Jeofizik

Jeoloji

Çevre Mühendisliği

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı

Sosyoloji

B1

 

B2

 

B3

 

 

A: Anabilim dalınızda yüksek lisans yapabilecek lisans programlarının adları,

B1: Anabilim dalınızda direkt doktora programınıza başvurabilecek lisans programlarının adları,

B2: Anabilim dalınızda yüksek lisans yapmışlardan doktora programınıza başvurabilecek programların listesi,

B3: Anabilim dalınız dışındaki programlarda yüksek lisans yapmışlardan doktora programınıza başvurabilecek programların listesi.