Fax: 0 462 325 31 76 ,  E-Mail: fenbilens@ktu.edu.tr

Anabilim Dalları


 
Anabilim Dalı Öğretim Üyesine Ait Bilgiler
Unvanı,Adı ve Soyadı Prof. Dr.Ali R?za AKDEN?Z
Anabilim Dalı
Bilim Dalı Fizik E?itimi
Uzmanlık Alanları 1. Fizik E?itimi
  2. Ö?retmen E?itimi
3. Materyal Geli?tirme
Doktora Derecesini Aldığı Üniversite, Ülke Southampton Universitesi, ?ngiltere.
Telefon (462) 248 89 66
E-Posta arakdeniz@ktu.edu.tr
Kişisel Web Sitesi
Yürüttüğü Araştırma Projeleri Halk E?itim Merkezlerinde Uygulanan Programlar?n Etkilili?inin De?erlendirilmesi. Temel E?itimi destekleme Kapsam?nda Yürütülmektedir.
Verdiği Tüm Dersler Ders Kodu Ders Adı
Aktif Döneme Ait Verdiği Dersler Ders Kodu Ders Adı
Seçilmiş Bazı Yayınları 1. Akdeniz, A.R. Karamustafao?lu, O. (2001). Fen Bilimleri E?itimi hedef Analizi Dersinde Yürütülen Ö?renci Etkinlikleri ve Kazand?r?lan Davran??lar, Kuram ve Uygulamada E?itim Bilimleri, 1(2), 245-258.
  2. Ayas, A. Çepni, S. Akdeniz, A.R. (1993). Development of the Turkish Secondary Science Curriculum, Science Education,77(4).440-443.
3. Saka, A. Akdeniz, A.R. genetik Konusunda Bilgisayar Destekli Materyal Geli?tirilmesi ve 5E Modeline göre Uygulanmas?. The Turkish Online Journal of educational Technology(TOJET), 5(1). 
4. Karamustafao?lu,O. Akdeniz, A.R. Ö?retim Yöntemleri uygulamalar?nda Fizik Ö?retmen Adaylar?n?n gerçekle?tirdikleri Etkinliklerin De?erlendirilmesi, E?itim Ara?t?rmalar?,18, 128-141. 
5. Yi?it, N. Akdeniz, A.R. Ö?retmen Adaylar?n?n Fen-Edebiyat Fakültesindeki Problemleri, Kastamonu E?itim Dergisi, Mart 2004, 2(1),77-84.
 

 FBE Anasayfa