Tel: 0 462 377 26 20 - 0 462 325 31 76 ,   Fax: 0 462 325 31 76 ,  E-Mail: fenbilens@ktu.edu.tr

Anabilim Dalları
Enstitü Anabilim Dalı Ders Bilgileri

Ders Adı

:

Advanced Statistics

Ders Kodu

: FBE 5006
Ders İçeriği(Türkçe) : Temel istatistiksel parametreler, Normal da??l?m özellikleri, Hipotez Testi, Tek örnek için t-testi, Ba??ms?z iki örnek için t-testi, Ba??ml? iki örnek için t-testi, Ki-kare testi, Do?rusal regresyon, Korelasyon, Çoklu regresyon ve korelasyon, Tek yönlü varyans analizi, ?ki yönlü varyans analizi, Trend yüzeyi analizi, Kümeleme analizi, Ana bile?en analizi, Faktör ve uyum analizi.

Ders İçeriği(İngilizce)

: Basic statistical parameters, Normal distribution properties, Hypothesis Testing, One sample t test, Independent samples t test, Paired sample t test, The Chi-Square Test, Linear Regression, Correlation, Multiple Regression and Correlation, One-Way Analysis of Variance (ANOVA), Two-Way Analysis of Variance, Trend surface analysis, Cluster analysis, Discriminant Function, Principle Component Analysis, Factor Analysis, Correspondence Analysis  

Ders Saati

:

Teo. Ders:   

3  Uyg.: 0   Lab.: 0 

Ders Kredisi

:

3  


 FBE Anasayfa