Fax: 0 462 325 31 76 ,  E-Mail: fenbilens@ktu.edu.tr

Anabilim Dalları
 
Öğretim Elemanları
Dersler
Açılan Dönem Dersleri
Ders Programı
Sınav Programı
Seminer Programı
Tezler

Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Gürsel ÇOLAKOĞLU

Telefon:-

E-mail:-

Web:-

Adres:
Karadeniz teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 61080 TRABZON, TÜRKİYE

Telefon :+90 462 377 2801

Fax:+90 462 325 7499

Web:http://www.orman.ktu.edu.tr/pem/index.htm

Bölüm Hakkında :
Peyzaj Mimarlığı Bölümü, 1990-1991 eğitim-öğretim yılında öğretime başlamıştır. İlk defa 1994 yılında dört yıllık lisans programını tamamlayan öğrenciler “Peyzaj Mimarı” ünvanı ile mezun olmuşlardır. Bölümümüzün lisans ve yüksek lisans programları kaliteli Peyzaj Mimarları ve Peyzaj Mimarlığı alanında kaliteli araştırmacılar yetiştirmek üzere tasarlanmıştır. Bölümün ana amacı, genel olarak Peyzaj Mimarlığı disiplinine ait bilimsel ve eğitsel düzeyde bilgi kazandırmaktır. Peyzaj mimarlığı farklı ölçü ve ölçekte, özgün, dış mekan ya da açık mekan tasarımıdır. Mekanların ideal tasarımı, insanların ve diğer canlıların yaşam alanları ve bulundukları mekanlara ait farklı ihtiyaç ve isteklerini yerine getirmek için değişik etkinliklere imkan sağlar. Bölümümüzde Peyzaj Planlama ve Tasarım, Bitki Materyali ve Yetiştiriciliği ve Peyzaj Teknikleri adları altında üç anabilim dalı bulunmaktadır. Programın hedefleri: Başta insan olmak üzere canlı yaşam kaynağına ait çevrenin korunması, geliştirilmesi ve gelecek kuşaklara aktarımını hedefleyen, belirli kullanıcı ihtiyaçlarına göre tasarlanması veya planlanması işlevlerini akılcı, çağdaş, bilim ve teknik ile sanatsal seviyede donanımlı bilgiyle teknolojinin tüm olanaklarını kullanmasını bilerek öğreten, araştıran-sorgulayan-üreten peyzaj mimarları ve akademisyenler yetiştirmek. Bu bağlamda öğrencinin Peyzaj Mimarlığı ve ilgili disiplinlere ait her tür bilgiyi edindiği ve bu bilgi doğrultusunda modern mimarlık yöntem teknik ve gereçlerini kullanarak Peyzaj Mimarlığı ile ilgili problem çözme yeteneğinin geliştirildiği bir eğitim süreci vermektir. Lisans eğitimi sırasında öğrenciler, derslerin yanı sıra aktif stüdyo çalışmaları, bilgisayar uygulamaları, alan gezileri ve yaz stajlarıyla çağdaş bir eğitim çizgisi izlemektedir. Lisans programından en az 2.4 (4 üzerinden) ortalama ile mezun olan öğrenciler yüksek lisans programına kabul edilebilmektedir. Yüksek lisans programları Peyzaj Mimarlığı disiplininin herhangi alanında master ve doktora derecelerini verebilecek düzeyde tasarlanmıştır. Akademik kadronun araştırma alanları temel tasarım, çevresel tasarım projeleri, bitkilendirme tasarımı ve uygulamaları, peyzaj ekolojisi, mimarlık bilgisi, peyzaj yapı ve mühendisliği ve profesyonel deneyim gibi geniş bir peyzaj mimarlığı disiplini ilgi alanını kapsamaktadır. Bölümümüz gerek öğretim gerekse araştırma için aşağıdaki laboratuarlara sahiptir: 1. Bilgisayar Laboratuarı 2. Temel Tasarım Stüdyosu 3. Bitki Materyali ve Yetiştiriciliği laboratuarı


 FBE Anasayfa