Fax: 0 462 325 31 76 ,  E-Mail: fenbilens@ktu.edu.tr

Anabilim Dalları
 
Öğretim Elemanları
Dersler
Açılan Dönem Dersleri
Ders Programı
Sınav Programı
Seminer Programı
Tezler

Orman Endüstri Müh. Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Semra ÇOLAK

Telefon:3771530

E-mail:colak@ktu.edu.tr

Web:

Adres:
Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi - Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü 61080/TRABZON

Telefon :+90 (462) 3772801

Fax:+90 (462) 3257499

Web:http://www.orman.ktu.edu.tr/oem/oemanasayfa.htm

Bölüm Hakkında :
Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde 1971 yılında kuruldu. Ülkemizde kendi alanında kurulmuş olan ilk bölümdür. Şu anda 35 akademik personeli ile eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme potansiyeli açısından Türkiye’nin en gelişmiş bölümüdür. Orman Endüstri Mühendisliği lisans programının amacı; başta odun olmak üzere hammadde olarak orman ürünlerini işleyen endüstri işletmelerinde çalışmak üzere gerekli bilgiye sahip, karşılaştıkları problemleri analiz etme ve çözmek için modern mühendislik araçlarını kullanabilme becerileri olan, kendi bilgilerini uygulama ile eşleştirebilme hünerine sahip mühendisler ve araştırıcılar yetiştirmektir. Orman endüstri mühendisliği konusundaki araştırmalar, orman ürünleri kimyası ve teknolojisi, odun mekaniği ve teknolojisi, orman biyolojisi ve odun koruma teknolojisi ve orman endüstri makineleri ve işletmeciliği temel alanlarını kapsar. Bölümde, tabakalı ağaç malzeme, yonga levha, lif levha, mobilya ve ahşap konstrüksiyonlar, mühendislik ürünü ağaç malzemeler, kâğıt üretimi ve türevleri, MDF, odun koruma (emprenye), kereste ve türevleri, selüloz ve türevleri, odun tutkalı, çevreye uyumlu odun koruyucuları, yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi, OSB üretimi, orman yan ürünlerinin üretimleri ve ayrıca işlenmiş orman ürünlerinin standardize edilmesi, kalite kontrolleri ve pazarlanması, orman endüstri makineleri, tesis düzenleme ve işletme konularında lisans ve lisansüstü eğitim verilmektedir. Öğrenciler lisans eğitimleri boyunca derslerin yanında, orman endüstri alanında en donanımlı laboratuar ve pilot tesislerinde pratik yapmakta, bilgisayar uygulamalarına ve fabrika gezilerine katılmakta ayrıca orman endüstri kuruluşlarında toplam 60 işgünü yaz stajı yapmaktadır ve böylece aldıkları teorik eğitimi uygulama ile karşılaştırarak daha öğrencilik döneminde mesleki tecrübe kazanmaktadır. Lisans ve lisansüstü eğitim öğretimde hedef; orman endüstrisi alanında kalifiye mühendis ve araştırıcılar yetiştirmektir. Lisans mezuniyet notu 4 üzerinden 2.0 ve üstü olan öğrenciler “Orman Endüstri Mühendisliği” veya “Lif ve Kağıt Teknolojisi” anabilim dallarının herhangi birinde istedikleri alanda yüksek lisans ve doktora yapma hakkı elde ederler. Bölümde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yanında araştırmaya yönelik hizmet veren aşağıdaki pilot tesis ve laboratuarlar mevcuttur: 1. kağıt pilot tesisi, 2. ahşap levha pilot tesisi, 3. kereste ve kurutma pilot tesisi, 4. emprenye pilot tesisi, 5. orman ürünleri kimyası laboratuarı, 6. mobilya laboratuarı, 7. mikoloji laboratuarı, 8. odun anatomisi laboratuarı, 9. fiziksel ve mekaniksel odun teknolojisi laboratuarı, 10. kağıt hamuru ve kağıt laboratuarı, 11. kağıt test laboratuarı, 12. bilgisayar laboratuarı.


 FBE Anasayfa