Fax: 0 462 325 31 76 ,  E-Mail: fenbilens@ktu.edu.tr

Anabilim Dalları
 
Öğretim Elemanları
Dersler
Açılan Dönem Dersleri
Ders Programı
Sınav Programı
Seminer Programı
Tezler

Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. M. Ziya KIRMACI

Telefon:0462-377 27 92

E-mail:kirmaci@ktu.edu.tr

Web:

Adres:
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü 61080 Trabzon

Telefon :+90 462 377 2705

Fax:+90 462 325 7405

Web:www.ktu.edu.tr/jeoloji

Bölüm Hakkında :
Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, ülkemizde kurulan en eski Jeoloji bölümlerinden biridir. Bölümümüz Alman Jeolog Prof.Dr. Hans Pflug'un 14 Aralık 1965 Salı günü KTÜ'de göreve başlamasından sonra, 16 Aralık 1965 Perşembe günü Dekan Prof.Dr. Halis Duman başkanlığında toplanan üniversite öğretim üye ve yardımcılarından oluşan genel kurulun 2 numaralı toplantısında Temel Bilimler Fakültesi'ne bağlı Jeoloji Enstitüsü olarak açılması kararlaştırılmıştır. Buna göre Jeoloji Bölümü'nün açılmasına, bölüme 35 öğrenci alınmasına, bu öğrencilerin yalnız Jeoloji Bölümü öğrencisi olmalarına ve öğretim programı hazırlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Bu bölüm, KTÜ'de İnşaat ve Mimarlık bölümlerinden sonra açılan üçüncü bölümdür. Jeoloji Enstitüsü'nün ilk başkanı Prof.Dr. Hans Pflug'tur. Jeoloji Enstitüsü'nün ilk elemanları Prof.Dr. Hans Pflug, Öğr.Gör.Dr. Togan Ş. Önay, Ass. Türker Özsayar, Ass. Ükkaş Ağar ve Ass. Özkan İşgüden'dir. Prof.Dr. Hans Pflug 1967 yılında KTÜ'den ayrılmış ve başkanlığa Dr. Altan Gümüş atanmıştır. Daha sonra Prof.Dr. Mustafa Aslaner, Prof.Dr. Yususf Tatar, Prof.Dr. İsmet Gedik, Prof.Dr. Şakir Abdüsselamoğlu, Prof.Dr. Remzi Dilek, Prof.Dr. Erkan Tanyolu, Prof.Dr. Necati Tüysüz, Prof.Dr. Burhan Sadıklar, Prof.Dr. Cemil Yılmaz ve Prof.Dr. Sadettin Korkmaz değişik tarihlerde bölüm başkanlığı görevini yürütmüşlerdir. Eğitim-öğretime 1965 yılında başlayan Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 1973 yılına kadar Temel Bilimler Fakültesi'ne bağlı kalmıştır. 1973 yılında Yer Bilimleri Fakültesi kurulmuş, Jeoloji, Jeodezi ve Fotogrametri ve Jeofizik bölümleri bu fakültenin bünyesinde yer almışlardır. 1982 yılında 2547 sayılı YÖK kanunu ile Jeoloji Mühendisliği Bölümü Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer almıştır. 2005 yılında ise bu fakülte Mühendislik ve Mimarlık fakülteleri olarak ayrılmış ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesine bağlanmıştır. Jeoloji Mühendisliği Bölümü 1965-1975 yılları arasında Fen-Edebiyat Fakültesi binasında eğitim vermiş olup, 1975 yılı sonunda bugünkü kendi binasına taşınmıştır. 1965-66 döneminde eğitim-öğretime başlayan bölüm, 1970 yılına kadar 5 yıllık eğitime dayalı Jeoloji Yüksek Mühendisi unvanıyla mezun vermiştir. 1970-71 eğitim-öğretim yılından itibaren 4 yıllık sisteme geçmiş ve Jeoloji Mühendisi unvanı ile mezun vermeye başlamıştır. Jeoloji Mühendisliği Bölümü daha önce Yer Bilimleri Fakültesi bünyesinde, 1982 yılından itibaren de Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) eğitimi vermektedir.


 FBE Anasayfa